Košík    /   0 Kč   /   0 €
Do košíku / Vyprázdnit
Úvod
O nás
Aktuality
Obchodní podmínky
Rady při nákupu
Kontakty

Letní a domácí obuv
Kategorie   Velikosti   Výrobci   Pohlaví
Rozbalit
Zimní obuv
Kategorie   Velikosti   Výrobci   Pohlaví
Rozbalit
Celoroční obuv
Kategorie   Velikosti   Výrobci   Pohlaví
Rozbalit
Barefoot obuv
Kategorie   Velikosti   Výrobci   Pohlaví
Rozbalit
Při nákupu nad 3000 Kč
zpětNacházíte se: Úvod / Reklamační řád

Reklamační řád

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD


Pokud je zboží, které jste od nás dostali, vadné či poškozené, sdělte zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adrese info@bota-detska.cz, případně telefonem nebo písemně na adresu uvedenou v kontaktech.
Vadné nebo poškozené zboží prodávající vymění po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na naši adresu, vše na náklady prodávajícího.
Zboží musí kupující dodat kompletně, jak jej převzal od prodávajícího.
Prodávající nenese odpovědnost za škody, které byly způsobeny nesprávným nakládáním se zbožím, nesprávným ošetření a jakýmikoli zásahy, ani za škody způsobené vnějšími událostmi. Na tyto vady se nevztahuje ani poskytovaná záruka.
Prodávající přijímá k reklamaci pouze čisté zboží.
Na zboží se vztahuje záruční doba daná zákonem – 24 měsíců.
Reklamační lhůta začíná běžet ode dne doručení zboží prodávajícímu.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.

 

 


POSTUP PŘI REKLAMACI


  • a) Informujte nás o reklamaci – telefonicky nebo e-mailem.
  • b) Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
  • c) Uveďte důvod reklamace a variabilní symbol své objednávky (jako součást zásilky).

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku. Záruční podmínky i reklamační řád se řídí obecně platnými právními předpisy.


 

Odkaz na obchodní podmínky

 

zpětnahorutisk
 
Doporučujeme
Výrobce: D.D.STEP
doporučujemenovinkachlapci
D.D.step Barefoot  obuv C063-246M
31, 33, 34, 36
Výrobce: ZAQQ
doporučujemenovinkaunisex
Zaqq Qore Mid Mazarine
38, 40, 41, 42
keen sunway renbut befado ddstep vemont fare supergear picco
Botatex
Nádražní 615/30 +420 731 164 784
Ostrava 70200 info@bota-detska.cz
www.bota-detska.cz