Košík    /   0 Kč   /   0 €
Do košíku / Vyprázdnit
Úvod
O nás
Aktuality
Obchodní podmínky
Rady při nákupu
Kontakty

Letní a domácí obuv
Kategorie   Velikosti   Výrobci   Pohlaví
Rozbalit
Zimní obuv
Kategorie   Velikosti   Výrobci   Pohlaví
Rozbalit
Celoroční obuv
Kategorie   Velikosti   Výrobci   Pohlaví
Rozbalit
Barefoot obuv
Kategorie   Velikosti   Výrobci   Pohlaví
Rozbalit
Při nákupu nad 3000 Kč
zpětNacházíte se: Úvod / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu www.bota-detska.cz

Tereza Komenderová
Ahepjukova 2790/19
Ostrava 70200
Tel: +420 731 164 251
IČ : 76243761
DIČ : CZ8353225155


Sídlo firmy a prodejna

Botatex
nám. Msgre Šrámka 1826/5
Ostrava 70200

 

 

Bankovní spojení – Česká republika

Raiffeisen Bank
Č.ú. 3272486001/5500
IBAN : cZ 06 5500 0000 0032 7248 6001

 

 

 1// VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.bota-detska.cz a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících. Kupující odesláním závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami. Pro obě strany jsou tyto podmínky závazné.

 


2// UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLUVY


K uzavření elektronické objednávky musí kupující vyplnit veškeré potřebné údaje dle objednávkového formuláře. Tímto kupují souhlasí s obsahem objednávky a zároveň s poskytnutím osobních údajů, které jsou nezbytné pro uzavření a realizaci kupní smlouvy.Kupní smlouva je uavřena až po našem emailovém potvrzení vaší objednávky.

Vaše objednávky a dotazy vyřizujeme v průběhu celého dne. Pokud do 24 hodin od nás nedostanete žádný e-mail, prosím, kontaktujte nás.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, že zboží již není na skladě nebo se již nevyrábí. Uváděné skladové zásoby nemusí vždy odpovídat realitě, protože denně vyřizujeme velké množství a zásobujeme více internetových obchodů. Pokud bychom neměli Vámi požadované zboží skladem, budeme vás informovat e-mailem.

Objednávka je také automaticky zrušena, pokud kupující neuhradí částku za zboží do 7 pracovních dnů. Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Svou objednávku můžete také do 24 hodin, pokud nám tuto skutečnost oznámíte e-mailem na info@bota-detska.cz.


Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 

Pokud vracíte jen část zboží z objednávky, vrátíme Vám na účet cenu za toto zboží.Pokud byla tímto vrácením porušena podmínka na dopravu zdarma, odečteme dopravné od částky, kterou budeme vracet.Doprava zdarma je jen při objednávce nad 3000 Kč.


Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

 

3// PODMÍNKY DORUČENÍ


Veškeré zboží odesíláme nejpozději do druhého pracovního dne od přijetí platby na náš účet. Pokud platíte dobírkou, expedujeme zboží do druhého pracovního dne od přijetí objednávky. Jestliže nebudeme schopni tento termín dodržet, budeme Vás o tom informovat. V zásilce obdržíte také doklad o koupi, který zároveň slouží jako záruční list. Ke každé objednávce vystavujeme daňový doklad a zasíláme jej v elektronické podobě pouze na Vaše vyžádání. Tento daňový doklad v elektronické podobě vystavujeme v souladu se zákonem 235/2004 Sb.

 

 
 

4// ZPŮSOB PLATBY


a/ bankovním převodem na účet

Zaplatit můžete:
 • bankovním převodem z svého účtu,
 • přímým vložením peněz v bance,
 • poštovní poukázkou na naši adresu nebo na účet.
 
 
b/ dobírkou
 • Zboží zaplatíte zásilkové službě při převzetí balíčku.
 
 
 
c/ hotově při osobním převzetí
 • Zboží si vyzvednete v naší prodejně na ulici Nádražní 615/30 v Ostravě.
 

 

 5// ZPŮSOB DORUČENÍ V ČR

 
Objednané zboží zasíláme prostřednictvím České pošty. V poštovném je zahrnuto i balné a ostatní poplatky. Zboží posíláme jako obchodní balík, Česká pošta u něj garantuje dobu doručení do druhého pracovního dne ode dne podání.

 • Česká pošta – platba bankovním převodem: 100 Kč
 • České pošta – platba dobírkou: 140 Kč
 • Osobní odběr: zdarma
 • Při objednávce nad 3 000 Kč: zdarma

 

Pokud vracíte jen část zboží z objednávky, vrátíme Vám na účet cenu za toto zboží.Pokud byla tímto vrácením porušena podmínka na dopravu zdarma, odečteme dopravné od částky, kterou budeme vracet.Doprava zdarma je jen při objednávce nad 3000 Kč.

 

 

6// ZPŮSOB DORUČENÍ V SR- nutné objednávat zde: www.topanky-detske.sk

 

 

7// ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD


Pokud je zboží, které jste od nás dostali, vadné či poškozené, sdělte zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adrese info@bota-detska.cz, případně telefonem nebo písemně na adresu uvedenou v kontaktech.
Vadné nebo poškozené zboží prodávající vymění po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na naši adresu, vše na náklady prodávajícího.
Zboží musí kupující dodat kompletně, jak jej převzal od prodávajícího.
Prodávající nenese odpovědnost za škody, které byly způsobeny nesprávným nakládáním se zbožím, nesprávným ošetření a jakýmikoli zásahy, ani za škody způsobené vnějšími událostmi. Na tyto vady se nevztahuje ani poskytovaná záruka.
 • Prodávající přijímá k reklamaci pouze čisté zboží.
 • Na zboží se vztahuje záruční doba daná zákonem – 24 měsíců.
 • Reklamační lhůta začíná běžet ode dne doručení zboží prodávajícímu.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamační postup je uveden níže ve druhé – vlastní části podmínek prodeje.

 

 

 
 

8// POSTUP PŘI REKLAMACI


 1. Informujte nás o reklamaci – telefonicky nebo e-mailem.
 2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
 3. Uveďte důvod reklamace a variabilní symbol své objednávky (jako součást zásilky).

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku. Záruční podmínky i reklamační řád se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

 
 

9// OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Provozovatel internetového obchodu www.bota-detska.cz, Radim Komender, prohlašuje, že své služby poskytuje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Citlivé osobní údaje zákazníků budou použity pouze pro účely obchodní a marketingové, ve smyslu poskytování služeb zákazníkům. Tím, že kupující využívá služeb tohoto e-shopu, uděluje souhlas ke shromaždování a zpracovávání svých osobních údajů. Kupující má právo kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace, a to písemně či prostřednictvím e-mailové adresy info@bota-detska.cz.

 

zpětnahorutisk
 
Doporučujeme
Výrobce: EF BAREFOOT
doporučujemenovinkadivky
Ef barefoot dívčí bačkory 385 Panterka
24, 25, 26, 33, 34, 35
Výrobce: LEGUANO
doporučujemenovinkaunisexskladem
Leguano Husky Black
37, 38, 39, 42, 43, 45
keen sunway renbut befado ddstep vemont fare supergear picco
Botatex
Nádražní 615/30 +420 731 164 784
Ostrava 70200 info@bota-detska.cz
www.bota-detska.cz